חוקי הירושה בארה”ב ובישראל בהשוואה

לישראל ולארצות הברית יש חוקי ירושה דומים, אבל יש כמה הבדלים. בהיותי עורך דין בארה”ב, אני לא מומחה למשפט הישראלי. מאמר זה יכול לשמש כנקודת מוצא לאנשים שחיים או בעלי נכסים בארה”ב ובארץ ומתכננים את עיזבונם

אין ירושה חובה – בשתי המדינות, אין ירושה חובה, כלומר אתה יכול לעשות עדות ולהשאיר את הנכס שלך למי שאתה רוצה. אתה יכול להדיח את הילדים שלך אם אתה רוצה לעשות זאת. אתה יכול להדיח את בן הזוג שלך, אם כי אין לה זכות להגיש תביעה נגד disinherance ולקבל עד 1/3 (שליש) של האחוזה או 50,000 $, מה גדול.

בישראל, אחים מקבלים 1/3 אם רק בן הזוג שורד ואין ילדים – אם לא תשאיר עדות, בשתי המדינות כמחצית האחוזה שלך ילך לבן הזוג וחצי לילדים. ההבדל הוא, אם אתה מת בלי ילדים אבל עם בן זוג, בארה”ב היה בן הזוג יקבל את כל האחוזה, בעוד בישראל 1/3 (שליש) של האחוזה יהיה לחלק בין האחים שלך.

מס ירושה בארצות הברית

תוצאות שונות ברכוש בבעלות משותפת – ארצות הברית יש מושג של “נכס שאינו רכוש”. אתה יכול להיות הבעלים של נדל”ן או חשבון בנק עם זכות לשרוד. נראה שאין דבר כזה בישראל, וכל הרכוש שבבעלותו כפוף לחלוקת בית המשפט בין היורשים. זה יביא לכל מיני סיבוכים בהסדרים עסקיים והסדרי נישואין, כמו גם השקעות, אז התייעץ עם עורך דין ישראלי אם יש או חושב על רכוש משותף.

עדיפות אפוטרופסות – בשתי המדינות, תוכל להביע את רצונך על ההעדפה לאפוטרופוס לילדיך, ובשתי הארצות בית המשפט יקבע את החלטתך, ובדרך כלל יכבד את רצונך.

ענייני מס ירושה – בכל הנוגע למס ירושה, לא נראה בישראל מס ירושה, אך אם האדם שמת היה אזרח ארה”ב, ייתכן שהעיזבון יהיה כפוף למס הירושה של ארה”ב.

הימנעות מהצורך – אם יש לך נכס הן בארה”ב והן בישראל, יהיה עליך לעבור את ההרשאה בשתי המדינות. דרך טובה להימנע מצוואה בארה”ב היא למקם את הנכס שלך לתוך אמון. זה יכול להיות דרך להימנע מקרוב גם בישראל, שאל מומחה ישראלי. אפשרות טובה היא לשקול את האמון שיש בו גם רכוש ישראלי וגם רכוש אמריקני, כך שהוא ימנע הציות בשתי המדינות.

סמכות השיפוט – לבתי המשפט בישראל יש סמכות שיפוט אם הנידונים היו משוכנעים בישראל, גם אם לא היה אזרח. אני די בטוח שלשטחים הפלסטינים יש אותם חוקי ירושה.

Comity – ישראל וארה”ב מכירות זו בזו, כאשר מתורגמות ומאושרות היטב.

לא צוין כתב יד בארה”ב – לא צוין בארה”ב צוואות בכתב יד, אבל אני חושב שהן מוכרות בישראל, כל עוד הן נמצאות בכתב יד של המנחה בלבד (רק חתימה בכתב יד זה אינה מספיקה).

אין ציות בעל-פה בארה”ב – עדות בעל-פה לא מזוהות בארה”ב, אבל אני חושב שהן מוכרות בישראל, מעין. נראה כאילו צוואה שבעל פה תקפה בישראל, אם תוצג על מיטת המוות. זה צריך לעקוב אחר כללים נוקשים, כגון צריך להיעשות על המיטה הגוססת, צריך שני עדים, צריך לשים בכתב שם, עם תאריך. עדות בעל פה כזה יהיה בטל אם המצווה לא ימות בתוך 30 ימים. שוב, עדות זו אינה תקפה אם תבוצע בארה”ב, וכנראה לא תוכר על ידי בתי המשפט בארה”ב גם אם תבוצע בישראל.

אנו ממליצים בחום על עדותו של עורך דין עם שני עדים, כדי למנוע את ביטול הצוואה בטעויות או טעויות שישפיעו על אופן חלוקת הירושה

לישראל יש מערכת אחסון טובה יותר של צוואות – בארצות הברית, אנחנו בדרך כלל מעניקות עדות לאנשים שעשו אותם. אין מערכת טובה לשמירה על המשמרת. יש דרך להפקיד עדות עם בית המשפט, אבל מצאנו כי זה לא עובד טוב מאוד. בישראל, לעומת זאת, יש לשכת רשם ירושה, אשר כביכול מאחסנת את הצוואות של אנשים.

אם אתה צריך לעשות את הברית או אמון בארה”ב, ליצור קשר עם עו”ד אלברט גודווין

(212) 233-1233

Attorney Albert Goodwin

Law Offices of
Albert Goodwin, PLLC
31 W 34 Str, Suite 7058
New York, NY 10001

Tel. 212-233-1233

[email protected]

Contact Us